Konwencja stambulska a Ustawa antyprzemocowa
Pixabay
Aktualności

Konwencja stambulska a Ustawa antyprzemocowa

Konwencja stambulska a Ustawa antyprzemocowa

Środowiska lewicowe udają, że nie dostrzegają działań rządu Zjednoczonej Prawicy na polu troski o prawa kobiet.

Faktem jest, że konwencja stambulska w sposób dyskusyjny definiuje przyczyny zjawiska przemocy wobec kobiet, głównego zagrożenia upatrując w tzw. tradycyjnym podziale na role męskie i żeńskie w społeczeństwie. W tym miejscu jest więc tożsama z założeniami ideologii gender, która odrzuca biologiczny podział na płcie, a twierdzi, że są one jedynie wytworem kulturowym, głównie procesu wychowania. Konwencja stambulska także upatruje sposobu na wyeliminowanie patologicznych zjawisk przemocowych w całkowitym odrzuceniu podziału na kobiety i mężczyzn w sposób, w jakim rozumie go człowiek ukształtowany w naszej cywilizacji. Podejście to z pewnością jest rewolucyjne i już nawet ten jeden fakt sprawia, że taka teoria nie daje absolutnie żadnej gwarancji na pozbycie się przemocy z naszego życia społecznego, a zwłaszcza na skuteczną ochronę kobiet. Nie wiadomo bowiem w jaki sposób fakt dowolności wyboru płci miałby przeciwdziałać takim zjawiskom chociażby jak alkoholizm czy narkomania, które w zdecydowanej większości przypadków są bezpośrednimi przyczynami zjawiska przemocy domowej.

Chcąc pomóc ofiarom w sposób realny i skuteczny rząd Zjednoczonej Prawicy postanowił sięgnąć do rozwiązań przetestowanych już w innych krajach. Podobne do polskiej ustawy antyprzemocowej zapisy od 20 lat funkcjonują już bowiem w Austrii, a od niedawna tę drogę prawną zaimplementowały także Czechy. Zastosowanie prawa, które z powodzeniem chroni ofiary przemocy domowej w innych krajach to z pewnością bardziej racjonalne działanie niż opieranie się na zideologizowanej i zupełnie niepoznanej w swoich skutkach konwencji stambulskiej. Pojawia się zatem pytanie dlaczego osoby, które rzekomo troszczą się o zatrzymanie zjawiska przemocy domowej nie sięgają właśnie do takich sprawdzonych sposobów walki z nią, a z uporem lansują kontrowersyjne, nasycone ideologicznymi nowościami zapisy, które nigdzie nie doczekały się jeszcze rzetelnej weryfikacji. Szukając odpowiedzi nie sposób uciec od sugestii, że tak naprawdę nie chodzi wcale o walkę z przemocą, tylko o budowę nowego modelu społecznego, który całkowicie zerwie z tradycją, religią i wytworami kultury klasycznej. W tej sytuacji Polska i polskie kobiety nie poniosą żadnej szkody w przypadku wypowiedzenia konwencji stambulskiej, bo tak naprawdę nie daje im ona żadnego wsparcia, w przeciwieństwie do ustawy antyprzemocowej, która realnie zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy i nie przemyca żadnych zbędnych czy pseudonaukowych treści ideologicznych.

 

Z kim się zgadzasz?

Przyczyny przemocy domowej według twórców ustawy antyprzemocowej:

·         Alkoholizm

·         Narkomania

·         Rozbicie rodziny

·         Nadużywana w mediach seksualizacja i wulgaryzacja obrazu kobiet

Przyczyny przemocy domowej według autorów konwencji stambulskiej:

·         Tradycja

·         Kultura

·         Cywilizacja, w której role kierownicze przypadają głównie mężczyznom

·         Religia